Meža ceļš

Ir tādas reizes, kad nūjojot nevar neapstāties un nenoķert skaistus dabasskatus