Laikam piederu pie standarta latvieša, kam savs kaktiņš, savs stūrītis zemes ir tieši nepieciešams, un, jo tālāk, jo vairāk. Tas gan nenozīmē, ka tur ir siltumnīca un tamlīdzīgi piederumi, tas vairāk smukumam un meditācijai, ja to tā var nosaukt, bet jo sevišķi - baudai acīm.

Latest comments

Share this page